Företagskultur och -värderingar

En prestationsinriktad kultur:
Bradys strävan efter att ständigt prestera på topp påverkar alla beslut som vi fattar i det dagliga arbetet. Vi designar våra produkter för att skapa unika, funktionella lösningar. Våra medarbetare arbetar för att ständigt överträffa förväntningarna. Och vårt fokus och hårda arbete som företag har levererat solida resultat åt våra aktieägare under lång tid. När resultatet står i fokus är Brady rätt val.

Våra produkter levererar:
Bradys produkter är inga vanliga etiketter, skyltar eller utstansade delar. Bradys produkter fyller sin funktion i alla situationer – vid extrema tillverkningstemperaturer, vid exponering för kemikalier och väder, en del även vid strömavbrott – och förmedlar viktig information som skyddar lokaler, produkter och personal överallt, vid alla tillfällen. Och vi anger standarderna för precision, kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet. När produktprestanda står i fokus är Brady rätt val.

Våra medarbetare levererar:
Bradys strävar efter att attrahera de mest kompetenta medarbetarna. De är experter på sina uppgifer och arbetar oförtrutet med att överträffa alla andra. De sätter kunden i centrum i alla situationer, och kompromissar aldrig när det kommer till uppriktighet och integritet. Bradys medarbetare höjer hela tiden ribban, både för sig själva och för andra. Vad blir resultatet? Kundservice i toppklass, exceptionell kvalitet och verkligt värdeskapande. Så när prestationerna från de personer som du interagerar med står i fokus är Brady rätt val.

Vårt företag levererar:
Bradys vision är att vara marknadsledande inom samtliga verksamheter och att uppnå en hållbar tillväxt och en lönsamhet i toppskiktet. Hur då? Genom disciplin och fokus på våra tillväxtstrategier: global expansion, strategiska förvärv, innovativa företagsegna produkter och marknadsutveckling. Vårt team arbetar hårt på att skapa värde åt kunderna, medarbetarna och aktieägarna. När företagets resultat står i fokus är Brady rätt val.

Vår ledarskapsmodell:
Vi har blivit marknadsledande genom att främja ett mer effektivt ledarskap på vår arbetsplats. Vår ledarskapsmodell uppmanar alla medarbetare att göra följande:

  • Omsätta värderingarna –lagarbete, tillväxt och uppriktighet – i praktiken.
  • Fokusera på kunden.
  • Förvänta höga resultat av oss själva och andra.
  • Vara oförvägna och beslutsamma.
  • Ta ansvar för oss själva och andra.
  • Ständigt lära nytt och handleda andra.
  • Inspirera varandra.
Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.