Om Brady

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och anläggningar med högpresterande etiketter, skrivare, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering samt produkter för processbrytning/låsning.

Bradys strävan efter att ständigt prestera påverkar alla beslut som vi fattar i det dagliga arbetet. Vi designar våra produkter för att skapa unika, funktionella lösningar. Våra medarbetare arbetar för att ständigt överträffa förväntningarna. Och vårt fokus och hårda arbete som företag bidrar till solida, långsiktiga resultat för våra kunder och aktieägare. Bradys varumärke står först och främst för prestanda.

Mer information om företaget finns på BradyCorp.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.