WEEE-RoHs

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)-bestämmelserna började gälla fullt ut 1 juli 2007, och som tillverkare av elektronisk och elektrisk utrustning (Electronic & Electrical Equipment, EEE), är Brady skyldiga att efterfölja dessa bestämmelser.

Vi vill ta tillfället i akt att förklara vad detta innebär för vår kund och också vilka procedurer vi tillämpar internt för att uppfylla dessa bestämmelser.

Vad är WEEE-bestämmelserna?

WEEE-bestämmelserna innebär att som producent av ”EEE” har Brady skyldighet att från kunderna acceptera återtag av all elektrisk & elektronisk utrustning som vi har fört ut på marknaden sedan 13 augusti 2005. För Bradys del innebär dessa produkter i huvudsak skrivare och streckkodsläsare. All elektronisk och elektrisk utrustning som funnits på marknaden efter detta datum ska enligt lag vara markerad med återvinningslogotypen (soptunna) med en linje under.

Så som lagen kräver, har Brady registrerat sig under en av efterföljandeordningarna för godkänd producent. Ordningen som vi är en del av drivs av Valpak. Som sådan är vi skyldiga att ge alla våra kunder tillgång till vårt WEEE-producentnummer för att bevisa vår registrering.

Vårt WEEE-producentnummer är: WEE/BE0044SY

Vad innebär detta vad gäller produkterna?

Detta innebär att om en kund innehar en Brady-skrivare eller -streckkodsläsare som de behöver kassera och som de har köpt 13 augusti 2005 eller senare, kan de skicka tillbaka skrivaren till Brady som kommer att kassera den i enlighet med det nya direktivet.

Vad gäller för elektronisk och elektrisk utrustning som sålts före 13 augusti 2005?

Vi har endast skyldighet att återta elektronisk och elektrisk utrustning som varit på marknaden före 13 augusti 2005 (också kallad ”historisk WEEE”) om den byts ut mot en ”likvärdig” produkt.

Exempel: En kund byter ut sin gamla LS2000-skrivare mot en ny BMP61. Brady kommer att acceptera återtag av LS2000.

Om ”WEEE”- eller ”historisk WEEE”-produkten inte är en Brady-artikel (t ex en skrivare från en konkurrent), OCH byts ut mot en Brady-skrivare, kan vi också komma att ta tillbaka den gamla skrivaren.

Om jag är en Brady-distributör, behöver jag då göra några specialarrangemang för WEEE? Nej, det behöver du inte, även om du i egenskap av distributör och därför leverantör också kan driva ditt eget ”återtagssystem” om du så önskar.

Kommer det att tillkomma några ytterligare avgifter för implementeringen av WEEE?

Nej, Brady kommer inte att lägga på några ytterligare avgifter för detta. Fyll i detta formulär eller ring 08-590 057 30 för att arrangera uppsamling vid slutet av WEEE-produktens livslängd. Detta kommer att hjälpa oss att spåra och mäta mängden WEEE som vi tar tillbaka så som lagen kräver. Märk utsidan av paketet i fetstil som en WEEE-retur.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.