Brady Products

Etiketter hylsor och taggar

Industriella etiketter – Brady erbjuder kompletta etikettidentifieringslösningar som hjälper företag att förbättra produktivitet, resultat, säkerhet och trygghet. Skriv ut egna anpassade etiketter med våra högpresterande, blanka etiketter för en mängd olika tillämpningar.

Skrivare och streckkodsläsare

Bradys etikettskrivare har alla funktioner och den prestanda som krävs för att ta fram kostnadseffektiva utskrifter av hög kvalitet på en komplett serie material.

Säkerhetsskyltar

Korrekt säkerhetsidentifiering bidrar till att skydda medarbetarna och maximera produktiviteten. Hitta de hälso- och säkerhetsskyltar som företaget behöver eller beställ anpassad säkerhetskyltning från oss.

Områdes och logistikmärkning

För att skapa en helt säker arbetsmiljö krävs flera delar; tydlig skyltning och områdesmärkning är viktigt men inte tillräckligt i sig. Brady erbjuder ett komplett utbud av de kompletterande märkmetoder som krävs.

Processbrytning låsning och Scafftag

Vi erbjuder ett brett utbud av processbrytnings- och låsningsenheter som täcker in de flesta mekaniska och elektriska tillämpningar. Brady täcker även in de flesta andra aspekter av olika energikontrollprogram genom att tillhandahålla lösningar för att utbilda medarbetarna och skapa dokumenterade rutiner.

Rörmärkningar och ventilidentifiering

Identifiering av rörinnehåll och flödesriktning med högpresterande rörmärkningar och rörmärkningsetiketter gör att det blir lättare att följa olika branschstandarder.

Programvara för skyltning och etiketter

Bradys utbud av kraftfulla, flexibla programvaror för etikett- och skyltframställning erbjuder ett urval av funktioner, utskriftstekniker och operativsystem som möter dagens växande identifieringsbehov.

Spillkontrollsprodukter

Med Bradys SPC-absorbenter och spillkontrollsprodukter kan man skydda personalen och arbetsmiljön från oväntade spill, läckor, dropp och andra olyckor. SPC-absorbenterna finns för uppsamling av olje-, vatten- och kemikaliebaserade spill.

Visuell märkning

Bradys lösningar för visuell märkning ger ett permanent dataspår över inspektioner och arbeten som utförs. De ger information om användningen, och anger om den är säker eller otillåten vid användningsstället.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.