Etiketter för kretskort och komponenter

Bradys etiketter för kretskort och komponenter. Din uppgift är att hålla en omfattande elektronikproduktionslinje igång och få den att fungera smidigt och skapa lönsamhet. Identifieringstekniken behöver du inte fundera över. Vi har lösningen.

Electronic Equipment labels
Etiketter för elektronisk utrustning och underhåll

För identifiering av elektronisk utrustning som kalibrerings-, service- och testetiketter.

Inspection Arrows
Inspektionspilar och Quik Dots-markörer

Märk ut områden för omarbetning på kretskort exakt med inspektionspilar.

PCB Labels
Etiketter för identifiering av kretskort och komponenter

Kretskortsetiketter som klarar tuffa miljöer.

Solder Masks
Lödmasker

Idealiska för att skydda värdefulla komponenter och delar.

Static Awareness Labels
Etiketter som varnar för elektrostatisk laddning

Varna återförsäljare och användare av elektroniska enheter för risken med elektrostatiska skador.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.