Föreskrivna etiketter

Bradys förtryckta etiketter följer aktuell lagstiftning. Föreskrivna etiketter som specialetiketter för CLP/GHS, WEEE-RoHs, REACH osv.

CLP/GHS Labels
CLP-/GHS-etiketter

Etiketter som följer CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances) och GHS (Globally Harmonized System).

WEEE/RoHS Labels
WEEE-/RoHS-etiketter

WEEE-identifieringsetiketter (Waste in Electrical and Electronic Equipment) och produkter för efterlevnad av RoHS-lagstiftningen (Restriction of Hazardous Substances).

ANSI/OSHA Labels
ANSI-/OSHA-etiketter

Ett brett utbud av etiketter som följer föreskrifterna från ANSI (American National Standards Institute) och OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.