Föreskrivna etiketter

Bradys förtryckta etiketter följer aktuell lagstiftning. Föreskrivna etiketter som specialetiketter för CLP/GHS, WEEE-RoHs, REACH osv.

CLP/GHS Labels
CLP-/GHS-etiketter

Etiketter som följer CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances) och GHS (Globally Harmonized System).

WEEE/RoHS Labels
WEEE-/RoHS-etiketter

WEEE-identifieringsetiketter (Waste in Electrical and Electronic Equipment) och produkter för efterlevnad av RoHS-lagstiftningen (Restriction of Hazardous Substances).

ANSI/OSHA Labels
ANSI-/OSHA-etiketter

Ett brett utbud av etiketter som följer föreskrifterna från ANSI (American National Standards Institute) och OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.