Laboratorieetiketter

Bradys produkter för laboratorieidentifiering är designade för att fungera i biotekniska laboratorier, jordbrukslaboratorier, miljölaboratorier och kriminaltekniska laboratorier.

Autoclave Labels
Autoklavetiketter

Autoklavetiketterna är utformade för att stå emot några av de tuffaste miljöer som förekommer vid användning av autoklaver. Få ett garanterat spårbart prov varje gång.

Liquid Nitrogen Labels
Flasketiketter och -tätningar

Bradys utbud av flasketiketter och skrivbara säkerhetsförslutningar för flaskor ger inte bara spårningsinformation utan förbättrar även säkerheten.

Tissue Cassette Labels
Etiketter för Centrifuge, Eppendorf och PCR

Brady erbjuder en rad olika Centrifuge-etiketter, Eppendorf-etiketter och PCR-etiketter.

Well Plate Identification
Frysetiketter – etiketter för frusna ytor

De här etiketterna garanterar text och streckkoder av hög kvalitet, som enkelt kan avläsas efter förvaring i förhållanden från –20 °C och ända ned till –80 °C.

Bottle and Flask Labels & Seals
Etiketter för hetvattenbad

Laboratorieetiketter som står emot hetvattenbad.

Centrifuge, Eppendorf & PCR Labels
Etiketter för flytande kväve

Våra specialetiketter står emot flytande kväve, allt från en snabb exponering till långtidslagring. Våra material är så hållbara att de ger enkelt läsbar information av hög kvalitet vid nästan alla tillämpningar.

Freezer Labels
Objektglasetiketter

Våra objektglasetiketter har tagits fram för att ge en klar och tydlig providentifiering ända från provtagning till inspektion och lagring, oavsett vilka förhållanden proverna utsätts för.

Hot Water Bath Labels
Identifiering av kapillärrör

Bradys etiketter för det nya kapillärrörssystemet och Bradys termotransferskrivare och färgband gör att två rader av text syns tydligt när de appliceras på den inre färgade vikten i kapillärröret.

Slide Labels
Etiketter för vävnadskassetter

Bradys utbud av etiketter för vävnadsetiketter används tillsammans med etikettappliceringssystemet BSP31.

Tube/Vial Labels
Etiketter för provrör och vialer

Bradys utbud av vial- och provrörsetiketter har utvecklats för kort- till långsiktig provspårning av olika slags vialer med varierande kapacitet, inklusive koniska vialer, centrifugvialer, vialer i glas eller plast samt provrör.

Straw Identification
Identifiering av mikrotiterplattor

När det krävs fullständig spårning av alla provsamlingar har Brady en lösning för identifiering av mikrotiterplattor. Våra etiketter för mikrotiterplattor garanterar knivskarp text och streckkodning för de flesta laboratoriemiljöer.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.