Avspärrnings- och underjordstejp

En kombination av text och symboler förstärker omedelbart budskapet

Visuell avspärrning ger snabbt en lokal varning för potentiella faror. De icke-adhesiva avspärrningstejperna kan användas tillfälligt utomhus eller permanent inomhus, och även under jord.

Avspärrningstejp

Välj synlig och extremt tålig varning. Visuell avspärrningstejp ger snabb lokal varning för potentiella faror.

Underjordstejp

Personal som gräver får en varning om nedgrävda ledningar och kablar. Bradys varningstejp för användning under jord är tillräckligt ekonomisk för att användas under ledningens hela längd jämfört med kostnaden för ledningsskador, och är enkel att identifiera tack vare tydligt tryck på färgkodad bakgrund.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.