Avspärrnings- och underjordstejp

En kombination av text och symboler förstärker omedelbart budskapet

Visuell avspärrning ger snabbt en lokal varning för potentiella faror. De icke-adhesiva avspärrningstejperna kan användas tillfälligt utomhus eller permanent inomhus, och även under jord.

Avspärrningstejp

Välj synlig och extremt tålig varning. Visuell avspärrningstejp ger snabb lokal varning för potentiella faror.

Underjordstejp

Personal som gräver får en varning om nedgrävda ledningar och kablar. Bradys varningstejp för användning under jord är tillräckligt ekonomisk för att användas under ledningens hela längd jämfört med kostnaden för ledningsskador, och är enkel att identifiera tack vare tydligt tryck på färgkodad bakgrund.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.