CodeSoft

Codesoft
CodeSoft

CodeSoft är en professionell programvarulösning för avancerad utformning och integrering av streckkodsetiketter. CodeSoft innehåller ett antal alternativ för både nya installationer och kompletterande produkter. För alla inköpta paket finns programvaruunderhållsavtal (SMA) som kan förnyas i 1, 3 respektive 5 år.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.