Rörmärkningar med symboler

Korrekt identifiering av rör ger bättre förståelse för strukturen hos en byggnad – och att man snabbt får en sådan tydlig förståelse är av största vikt för räddningstjänst, entreprenörer utifrån som utför underhåll, samt för nya medarbetare och tillfällig personal. Det underlättar också underhållsarbetet och eliminerar tidsödande sökningar. Om en olycka skulle inträffa kan korrekt identifiering spara värdefull tid – och till och med liv.

Pipemarker Acid
Syror och alkalier

Individuella rörmärkningar – syror och alkalier

Pipemarker Air
Luft

Individuella rörmärkningar – Luft

Pipemarker Liquids
Brännbara vätskor

Individuella rörmärkningar – Brännbara vätskor

Pipemarker Fire
Brandbekämpning

Individuella rörmärkningar – Brandbekämpning

Pipemarker Gas
Gas

Individuella rörmärkningar – Gas

Pipemarker Other Liquids
Övriga vätskor

Individuella rörmärkningar – Övriga vätskor

Pipemarker steam
Ånga

Individuella rörmärkningar – Ånga

Pipemarker Water
Vatten

Individuella rörmärkningar - Vatten

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.