Rörmärkningar utan symboler

Directional Arrow Tape
Tejp med riktningspilar

Använd dessa färgkodade pilar för att kontrollera flödet i fabriken, lagerlokalen eller kontoret.

Pipe Banding Tapes
Röridentifieringstejp

Dessa märkningar med primärfärger och eventuellt sekundärfärger visar i vilken riktning ett ämne flödar.

Symbols on Roll
Symboler på rulle

Användning av korrekta symboler vid identifiering av rör är ett lagstadgat krav. Om man behöver uppgradera företagets befintliga märkning så att de följer dessa regler, eller framhäva vissa risker, erbjuder Brady ett sortiment av symboler på rulle.

Write-on Pipe Markers on card
Skrivbara rörmärkningar på kort

Använd en permanent märkpenna och texta märkningarna snabbt och enkelt.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.