Säkerhetsskyltar

Brady erbjuder alltid den senaste säkerhetsskyltningen för att garantera att ditt företag följer lagar och regler. EN ISO 7010-säkerhetsskyltar finns i flera olika material för maximal hållbarhet i olika industriella miljöer.

Fire Signs
Brandutrustning och brandinsatsskyltning

Markera och identifiera snabbt utrymningsvägar och brandbekämpningsutrustning med Bradys brandsäkerhetsskyltar. Brandutrustning och utrymningsvägar kan identifieras enkelt och permanent.

Prohibitions Signs
Förbudsskyltar

Instruera personal och besökare om att vissa beteenden eller åtgärder är förbjudna.

Mandatory Signs
Obligatoriska skyltar

Dessa skyltar anger att en viss åtgärd måste utföras.

Warning Signs
Varningsskyltar

Identifiera och varna besökare och personal om potentiella faror med hjälp av våra riskvarningsskyltar.

Photoluminescent Signs
Efterlysande skyltar

Bradys fotoluminiscerande skyltar bidrar till att eliminera konsekvenserna av och den inneboende risken med strömavbrott och den mörkläggning som uppstår när ljuskällor döljs av rök.

First Aid Signs
Säkerhetsskyltar och första hjälpen-skyltar

Brady har ett omfattande utbud av säkerhetsskyltar som gör det enklare att följa aktuell lagstiftning.

Wallchart Signs
Väggplanscher, affischer och fickguider

Se till att medarbetarna känner till kraven i EU:s säkerhetsdirektiv.

Informative Signs
Informationsplanscher

Säkerhetsskyltar med allmän information.

Reflective signs
Reflekterande trafik- och arbetssäkerhetsskyltar

Öka förarnas uppmärksamhet runt anläggningen och på kringliggande tillfartsvägar.

Brady Glo Signs
IMO-säkerhetsskyltar – BradyGLO

Alla offentliga miljöer och byggnader där stora mängder utomstående besökare samlas kräver tydligt definierade säkerhetsskyltar på högsta nivå.

Hazardous Substances Signs
Identifiering av farliga ämnen – HSID-etiketter

Säkerheten på arbetsplatsen är nu viktigare än någonsin. Farliga ämnen på arbetsplatsen utgör en ständigt närvarande riskfaktor. Förebygg olyckor och akuta sjukdomstillstånd.

Transport Signs
Transportskyltar

Med våra transportskyltar kan du fylla i UN-numret för de farliga ämnen som transporteras – ADR-transportssäkerhetsskyltar.

Anti-Vandal Signs
Vandalsäkra skyltar

Extra tåligt material som lämpar sig för användning i områden där vandalism kan utgöra ett problem.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.