Obsoletade skrivare

Nedan finns en lista över alla Brady-skrivare som har utgått ur sortimentet och ersättningsprodukter.

Etikettskrivaren BBP11

Etikettskrivaren BBP11 är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BBP12.

Etikettskrivaren BMP21

Etikettskrivaren BMP21 är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BMP21-PLUS.

GlobalMark 2

Etikettskrivarna GlobalMark 2 Multicolor och GlobalMark 2 Color & Cut är inte längre tillgängliga och har ersatts av etikettskrivaren BBP37 Color & Cut.

Obsolete Printer HandiMark
HandiMark

Etikettskrivaren HandiMark är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BMP71.

Obsolete Printer IDPal
Etikettskrivaren IDPal

Etikettskrivaren IDPal är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BMP21-PLUS.

MiniMark

Etikettskrivaren MiniMark är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BBP33.

Powermark

Etikettskrivaren PowerMark är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BBP85.

Etikettskrivaren TLS2200

Etikettskrivaren TLS2200 är inte längre tillgänglig och har ersatts av etikettskrivaren BMP71.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.