Skrivarapplikatorer, specialprodukter

Automatiska lösningar för utskrift och applicering. Bradys skrivarapplikatorer erbjuder en automatiserad lösning för att fästa etiketter som skrivs ut vid behov, på kretskort, ledningar och kablar samt en rad andra produkter.

BSP31
BSP31

Etikettappliceringssystemet BSP™31 är designat för att fästa en självhäftande etikett mekaniskt på en vävnadskassett före vävnadsinbäddningsprocessen. Den här lättanvända enheten skapar nitar på etiketten som förhindrar att den faller av. App-sviten Grundläggande Design i programvaran Brady Workstation är inkluderad med varje skrivare, allt du behöver göra att att ladda hem den på workstation.bradyid.com/free.

BSP61
BSP61

Utskrifts- och appliceringssystemet BSP61 är precisionsutvecklat för tillämpningar som kretskortsmontering och -märkning, komponent- och produktmärkning i hög kvalitet och krävande industrier som fordon, elektronik, tillverkning och laboratorier.

Wraptor
Wraptor A6500

Wraptor A6500 skrivarapplikator för kabelmärkning – den automatiserade utskrifts- och appliceringsmaskinen som gör att lednings- och kabelidentifieringen går snabbare och enklare. App-sviten Grundläggande Design i programvaran Brady Workstation är inkluderad med varje skrivare, allt du behöver göra att att ladda hem den på workstation.bradyid.com/free.

PAM
PAM

Printer Applicator Machine

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.