Absorberande mattor

Bradys utbud av sorbenter gör arbetsplatsen renare och säkrare med absorberande SPC-mattor. Vart man än beger sig har SPC en absorberande premiumprodukt som håller gångar och gångstråk halkfria genom att suga upp och hålla kvar oljor, vätskor med mera. Underhållsmattorna absorberar industrivätskor som olja, vatten, lösningsmedel och kylvätskor.

Comfort Spill Mats
Komfortspillmattor

Komfortspillmattorna från SPC är en kombination av en absorberande matta som monterats inuti en arbetsplatsmatta.

Battlemat
Battlemat

Kamouflagemönstrade rullar. Tåliga täckskikt döljer läckor och dropp vilket tillåter längre användning, ger stabilitet under fötterna och är perfekta för områden med måttlig gångtrafik.

BSM
BSM

Halkfria och ogenomträngliga mattor. Perfekta för vältrafikerade områden och gångstråk som måste hållas torra, rena och halkfria.

SIR
SIR

Rullar designade för högtrafikerade områden och arbetsstationer där det råder behov av rena och säkra golvytor och gångstråk.

Spill Containment TrackMat
Trackmat

Petroleumabsorberande rullar för högtrafikerade områden som kräver hög absorption och enastående tålighet.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.