Spilluppsamling

Bradys SPC-spilluppsamlingsprodukter är designade för största möjliga effektivitet. Skydda medarbetarna och arbetsmiljön från oväntade tunnspill och läckor. Spilluppsamlingsprodukterna ökar tryggheten för medarbetarna och förbättrar arbetssäkerheten.

Slikstopper
Slikstopper

En avloppstätning som hindrar vätskor från att rinna ned i avlopp.

Containment Booms
Uppsamlingslänsor

Bradys SPC-produkter som samlar upp kemiskt spill.

Spill Barrier
Spillbarriär

Perfekt som en barriär i dörrpassager under tvätt, som en fördämning för att kontrollera eller samla upp utspillda vätskor, eller som en avskiljare för att rikta vätskor bort från värdefull utrustning eller känsliga områden.

Sentry Make-A-Berm
Sentry Make-A-Berm

Ett perfekt sätt att innesluta utrustning som ofta läcker och/eller skydda gångstråk som ofta används.

Spill Decks and Pallets
Spilltråg och -pallar

Oavsett om du försöker följa myndigheternas regler för sekundär uppsamling eller bara vill känna dig trygg med att din anläggning är skyddad, erbjuder SPC:s spilltråg och -pallar gott om kapacitet (även om en hel tunna töms i enheten).

Spill Containment Quick
Operativsystemet Sentry Quickberm

Ett portabelt uppsamlingssystem med ”drive-in-funktion” och som skyddar mot läckage och spill.

Sentry Lite
Sentry Lite

Sentry Lite-spilluppsamling.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.