Anläggning / fordon / maskiner / verktyg

Bland de visuella märkningarna finns lösningar för gaffeltruckar, lyftutrustning, mobila arbetsplattformar, maskiner, elektrisk utrustning, vibrationskontroll, brand och utryckning.

Lockout Tagout Forkilift tag
Gaffeltruckar

Forkliftag® är ett komplett statusmärkningssystem som underlättar kontrollen av inspektioner före skift samt underhåll och identifiering av gaffeltruckar. Våra instick har en lättanvänd checklista före start för operatörer på framsidan och utrymme för notering av inspektioner på baksidan.

Lockout Tagout vt
Lyftutrustning

Brady rekommenderar Microtag®, Nanotag™ eller Unitag® – visuella taggar för lyftutrustning. Varje system är utformat för att tydligt visa säker arbetsbelastning, nästa testdatum, underhålls- och identifieringsdata vid användningsplatsen, samt för att öka effektiviteten i kommunikationen inom arbetsplatsen. Ett urval av instick i olika färger ger kompletterande visuell indikering.

Lockout Tagout MEWP Tag
Mobila arbetsplattformar

Bradys MEWP-tagg för mobila arbetsplattformar är utformad för att underlätta kontrollen över återkommande inspektioner, underhåll och identifiering av mobila arbetsplattformar.

Lockout Tagout Multitag
Maskinpark

Multitag®-lösningen är särskilt populär för hantering av maskiner i produktionslinjen där kontrollpanelerna har begränsat utrymme för applicering. Med Multitag® kan man säkerställa att senaste status för utrustningen blir synlig omedelbart på användningsplatsen.

Lockout Tagout MicroTag
Elektrisk utrustning

Nanotag™ och Microtag® är de mest populära statusmärkningssystemen för mindre elektrisk utrustning och identifiering, och ger största möjliga synlighet på utrustningen samtidigt som de tar lite plats. De ersätter befintliga självhäftande etikettalternativ som lätt skadas och inte tål tuffa industriella miljöer. Instick i olika färger ger kompletterande visuell indikering.

Lockout Tagout Vibration Tag
Vibrationskontroll

Bradys Microtag® visar de senaste vibrationsexponeringsdata som finns tillgängliga vid användningsplatsen och bidrar till att övervaka exponeringen för HAVS-syndromet (hand-arm-vibrationssyndrom).

Lockout Tagout Nanotag
Brand och nödsituationer

Bradys visuella Nanotag™-tagg för brandsläckare visar tydligt den senaste informationen om säkerhet, underhåll och identifiering vid användningsstället.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.