Arbete på hög höjd

Bland de visuella märkningslösningarna finns byggställningar, mobila torn, stegar, trappstegar och pallar samt selar.

Lockout Tagout Scafftag
Byggställningar

Scafftag® är ett världsledande märkningssystem som ger statusinformation för byggställningar, och identifierar riskerna med arbete på hög höjd så att inspektionsrutinerna kan skötas på ett effektivt sätt. Med en Scafftag® kan man följa lagstiftningens krav och beprövade rutiner för inspektion och underhåll av utrustning inom perioder som bedöms vara lämpliga vid en riskutvärdering, vilket gör att medarbetarna kan få information i det fall utrustningen inte är säker att använda.

Lockout Tagout Towertag
Mobila torn

Towertag® gör att företag som använder mobila torn kan visa den senaste informationen om inspektioner, underhåll och identifiering vid användningsplatsen. I Towertag®-systemet används ett unikt system med hållare och instick som säkerställer att den mest uppdaterade statusen visas direkt för det aktuella användningsområdet. Tornen är designade för att flyttas – med insticket Towertag® kan specifik information om varje tornställnings rörelse och maximala säkra arbetsbelastning visas tydligt vid användningsstället.

Lockout Tagout Laddertag
Stegar

Laddertag® är ett robust och väl synligt system för information om stegklass, inspektionsintervall och nästa inspektion och fungerar som en smidig referens och checklista för inspektion av stegar. Därför använder tusentals ledande ISO 9000-certifierade företag över hela världen detta system.

Lockout Tagout Tool tag
Trappsteg och pallar

Microtag® och Nanotag™ är de rekommenderade visuella taggarna för trappstegar och pallar och visar tydlig information om senaste inspektionsstatus.

Lockout Tagout Harness Tag
Selar

Våra selmärkningssystem Microtag® och Nanotag™ är designade för att passa olika tillämpningar och kundens individuella preferenser. Båda systemen ger användaren information som ett unikt referensnummer, förteckning över tidigare inspektioner samt sista datum för nästa inspektion. Selar och rep måste märkas individuellt. Instick i olika färger ger kompletterande visuell indikering.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.