Arbetsplatskontroll

Bland de visuella märkningssystemen finns bland annat lösningar för begränsade utrymmen och kemiska risker.

Lockout Tagout Entrytag
Begränsade utrymmen

Entrytag® är en ändamålsenlig lösning för visuell märkning som ger kontroll av åtkomsten till begränsade utrymmen i kombination med ett system för arbetsgodkännande. Entrytag® bidrar till att säkerställa att man uppfyller minimikraven för tillträde till ett begränsat utrymme och visar den senaste status vid ingången.

Lockout Tagout Chemtag
Kemiska risker

Chemtag® är ett komplett statusmärkningssystem för farliga ämnen som bidrar till att förhindra olyckor och underlättar vid en omedelbar insats i händelse av en incident. Chemtag® har designats för att hjälpa personalen att uppfylla de lagstadgade kraven enligt de brittiska COSHH-reglerna (Control Of Substance Hazardous to Health) från 2002. Personalen måste få lämplig information för att kunna förhindra eller kontrollera exponering för farliga kemikalier på ett korrekt sätt.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.