Beställning av prov

Beställ ett kostnadsfritt prov för att testa våra säkerhets- och identifieringslösningar i din specifika arbetsmiljö.

UV-exponering, luftfuktighet, kemikalier, rengöringsmedel, värme eller kyla kan alla påverka etikett- eller skyltmaterial och adhesiver. Förhållandena varierar per industri, och även per enskild plats. Brady erbjuder identifieringslösningar och säkerhetsutrustning med specialmaterial och adhesiver utformade för optimal prestanda för industrier inom luftfart, kollektivtrafik, elektronik, fordon, kraft, tele- och datakom, kemi, olja, gas, livsmedel med mera.

Kontakta oss om du vill erhålla ett provpaket med den bästa lösningen för din specifika arbetsmiljö.

Vill ha prover

Clear Selections
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Eloqua

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.