Brady Industry Expertise

Luft och rymdfart

Inom luft- och rymdfartsindustrin samt försvarsindustrin är högsta möjliga tillförlitlighet vid identifiering av ledningar och komponenter avgörande för att garantera optimal drifttid för fordon och farkoster. Bradys identifieringsetiketter och -taggar är laboratorietestade för att säkerställa att de tål extrema temperaturer, vätskor, lösningsmedel och allmänt tuffa miljöer.

Fordonsindustrin

Att spåra och identifiera de miljontals komponenter som dagligen tillverkas, transporteras och monteras i nya bilar över hela världen utgör en oerhörd utmaning. Brady erbjuder globalt tillgängliga och helautomatiska identifieringslösningar för att förbättra produktionsgenomflödet och öka kvaliteten.

Kemi olja och gas

Brady är en internationell företagspartner som pålitligt levererar produkter, tjänster och support för säkerhet och identifiering. Vi hjälper dig att förbättra och upprätthålla initiativ för processäkerhet och verksamhetsoptimering, så att det blir möjligt att producera säkra och miljömässigt hållbara produkter av hög kvalitet på ett konkurrenskraftigt sätt.

Datakom Telekom

Inom datakom och telekom är snabb identifiering och återställning av både ledningar och komponenter viktigt för att snabbt kunna återställa uppkopplingen för olika tillämpningar och på så sätt undvika klagomål från kunderna. Brady erbjuder lättanvända lösningar med maximal hållbarhet och läsbarhet för alla identifieringsutmaningar som den här branschen ställs inför.

Elektriska tillämpningar

Snabbhet och flexibilitet är viktigt för elmarknaden. Bradys tydliga, metodiska, hållbara och högmobila identifieringslösningar minskar stilleståndstiden med 80 procent, kortar felsökningstiden med 75 procent och gör att installationen går 20 procent snabbare.

Livsmedel

Krav på livsmedelssäkerhet har hindrat livsmedelsindustrin från att använda lean- och säkerhetsskyltar i sina produktionsenheter, vilket har resulterat i ett högre antal olyckor än genomsnittligt. I dag skapar Brady ToughWash™-skyltarna nya möjligheter att förbättra både livsmedels- och arbetsmiljösäkerheten.

Laboratorier

Bradys identifieringslösningar säkerställer provintegriteten och omfattar identifieringsetiketter som förblir intakta permanent. Våra specialutvecklade etiketter för laboratorier kommer alltid att sitta på plats och förbli läsliga, oavsett om temperaturerna är extremt höga eller extremt låga.

Kollektivtrafik

I kollektivtrafiken måste alla identifieringsetiketter, märkningar och taggar som används kunna motstå aggressiva lösningsmedel och temperaturer utan försämrad synlighet eller läsbarhet. Brady erbjuder skräddarsydda högpresterande lösningar som fullt ut möter de utmaningar branschen ställer.

Processindustri

Brady är den globala ledaren i lösningar för arbetsplatssäkerhet och efterföljande av bestämmelser. Oavsett om du jobbar inom gruvindustri, olja- och gasproduktion, livsmedels- eller kemisk bearbetning, har Brady lösningar för att hålla din arbetsstyrka säker och få ditt företag att efterfölja bestämmelserna.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.