Beständiga etiketter

Påverkas inte av värme

För identifiering av ledningar och komponenter vid extrem värme eller allmänt tuffa förhållanden krävs en specialanpassad Brady-etikett. Många hållbara och beständiga etiketter i Bradys utbud garanteras klara ett brett temperaturintervall och alla typer av lösningsmedel.

Välj det slitstarka material du behöver och skriv ut med ett särskilt färgband för garanterat läsbara etiketter, som tål kontakt med alla typer av lösningsmedel.

  • Metalliserade polyesteretiketter
  • Vita polyesteretiketter
  • Graverade etiketter som ersätter skyltar
  • Högpresterande vinyl med liten krympning
  • Permashield-etiketter
  • Etikettskrivare och programvara

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.