Branschstandarder

Standarder, krav och specifikationer

Brady har åtagit sig att leverera identifieringslösningar som går utöver alla branschstandarder. Brady strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste och mest avancerade standarder som tillämpas inom olika branscher. Inom datakom är TIA/EIA 606 nu en globalt erkänd standard. Brady använder TIA/EIA 606 som referens vid utveckling av nya identifieringsprodukter för IT-kommunikation och telekom. Kontakta oss för en fullständig lista över standarder, eller vid speciella önskemål.

Vi är alltid beredda att lägga till nya krav i vår omfattande laboratorietestplan.

Brady tillhandahåller specifika identifieringsprodukter som uppfyller följande krav:

  • ANSI TIA/EIA 606 – en standard för datakom som innefattar märkning, dokumentation och testning
  • Följer RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen)
  • Bly, kvicksilver, krom, kadmium, bromerade flamskyddsmedel
  • UL-godkända
  • UL696 (Underwriters Laboratories): märkning och etikettering har godkänts enligt denna amerikanska testmetod
  • CSA-godkända (Canadian Standard Association): märkning och utskrift har godkänts enligt denna kanadensiska testmetod
  • Kraven i DIN VDE 0472 Del 815: Metod för att bestämma halogenhalten

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.