Data- och telekombranschen

Snabb identifiering för att minimera avbrottstiderna

Inom data- och telekombranschen är hastighet och återställning avgörande vid incidenter. Snabb identifiering och återställning av både ledningar och komponenter är viktigt för att snabbt återställa uppkopplingen för olika tillämpningar och undvika klagomål från tusentals kunder. Brady erbjuder lättanvända lösningar med maximal hållbarhet och läsbarhet för alla identifieringsutmaningar som den här branschen ställs inför. En bransch i ständig utveckling kräver leverantörer som ständigt utvecklas. Brady forskar alltid kring nya material och produkter för att ha möjlighet att erbjuda hållbara identifieringslösningar, även i tuffa miljöer. Bradys identifieringsprodukter undersöks och testas för att säkerställa att de uppfyller olika branschstandarder.

Brady-produkter

Brady Product Overview
Produktöversikt

Brady identifierar och skyddar produkter, personal och anläggningar med hjälp av högpresterande etiketter, etikettskrivare för industriella tillämpningar, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering, spillkontroll, lösningar för processbrytning/låsning med mera.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.