Identifiering av patchpaneler

Lossa aldrig fel kabel igen

När man skannar ett rack ska alla anslutningar vara tydligt markerade. Oavsett märke på patchpanelen eller typ av kontaktdon (RJ45, fiber osv.) bidrar en tydligt markerad anslutningspunkt till att spara tid då man säkerställer att inte fel kabel lossas.

Brady har ett brett sortiment av kabeltaggar som kan användas för att identifiera alla anslutningar på en patchpanel. Utifrån de förhållanden patchpanelen används under erbjuder Brady olika material för att garantera läsbarheten hos taggar, även om de utsätts för lösningsmedel, rengöringslösningar eller stora temperaturintervall.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.