Identifiering av patchpaneler

Lossa aldrig fel kabel igen

När man skannar ett rack ska alla anslutningar vara tydligt markerade. Oavsett märke på patchpanelen eller typ av kontaktdon (RJ45, fiber osv.) bidrar en tydligt markerad anslutningspunkt till att spara tid då man säkerställer att inte fel kabel lossas.

Brady har ett brett sortiment av kabeltaggar som kan användas för att identifiera alla anslutningar på en patchpanel. Utifrån de förhållanden patchpanelen används under erbjuder Brady olika material för att garantera läsbarheten hos taggar, även om de utsätts för lösningsmedel, rengöringslösningar eller stora temperaturintervall.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.