Identifiering av uttag

Identifiering av uttag ger ett mycket professionellt intryck

Ett tydligt identifierat uttag ger ett professionellt intryck. Utstansade etiketter kan användas för att markera uttag. En kontinuerlig remsa är en bra lösning när man behöver identifiera många olika typer av uttag. För att underlätta uttagsidentifieringen ytterligare presenterar Brady en serie bärbara etikettskrivare med inbyggd klippfunktion. Brady har ett stort utbud av taggar för identifiering av uttag.

Beroende på vilka förhållanden uttaget används under erbjuder Brady olika material för att garantera taggarnas läsbarhet, även i kontakt med lösningsmedel, rengöringslösningar och vid stora temperaturintervall.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.