Identifiering av uttag

Identifiering av uttag ger ett mycket professionellt intryck

Ett tydligt identifierat uttag ger ett professionellt intryck. Utstansade etiketter kan användas för att markera uttag. En kontinuerlig remsa är en bra lösning när man behöver identifiera många olika typer av uttag. För att underlätta uttagsidentifieringen ytterligare presenterar Brady en serie bärbara etikettskrivare med inbyggd klippfunktion. Brady har ett stort utbud av taggar för identifiering av uttag.

Beroende på vilka förhållanden uttaget används under erbjuder Brady olika material för att garantera taggarnas läsbarhet, även i kontakt med lösningsmedel, rengöringslösningar och vid stora temperaturintervall.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.