Elindustri

Tydlig och varaktig identifiering för snabbhet och flexibilitet

Tydlig, metodisk och hållbar identifiering av ledningar och komponenter är avgörande inom elindustrin. Snabbhet och flexibilitet är viktigt för att skapa lönsamhet i denna snabba och krävande professionella miljö. På en sådan konkurrensutsatt marknad kan tidspress och snäva ekonomiska ramar utgöra särskilda utmaningar. Installatörerna är alltid i farten och arbetar under tidspress.

Därför erbjuder Brady alla som arbetar inom elindustrin ett komplett utbud av mycket mobila märkningslösningar. Bradys etiketter är designade för att fästa och sitta kvar i många år, samtidigt som de förblir läsbara. Alla Bradyetiketter kompletteras med lättanvända bärbara skrivare som kan användas med endast en hand, för största möjliga flexibilitet vid fältarbete.

Brady erbjuder även en rad stationära skrivare som är anpassade för att skriva ut större etikettvolymer. Brady arbetar intensivt med att erbjuda kompletta lösningar åt hela elindustrin och har det största sortimentet av identifieringsprodukter internationellt sett. Enligt branschforskning kan Bradys system minska kostnaderna för stillestånd med 80 procent, snabba upp felsökningen med 75 procent och minska installationstiden med 20 procent.

Brady-produkter

Brady Product Overview
Produktöversikt

Brady identifierar och skyddar produkter, personal och anläggningar med hjälp av högpresterande etiketter, etikettskrivare för industriella tillämpningar, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering, spillkontroll, lösningar för processbrytning/låsning med mera.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.