Identifiering av elektriska enheter

Identifiera kablar överallt

Bland våra många lednings- och kabelidentifieringslösningar finns material som har utvecklats för att stå emot diesel, andra aggressiva vätskor, extrema temperaturer och skiftande väderförhållanden. Bradys lösningar kan användas för att identifiera kabelmontage överallt i ett fordon, däribland i motorrummet.

  • Flaggetiketter
  • Överlappande etiketter
  • Lednings- och kabeletiketter
  • Lednings- och kabeltaggar

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.