Identifiering av elektriska enheter

Identifiera kablar överallt

Bland våra många lednings- och kabelidentifieringslösningar finns material som har utvecklats för att stå emot diesel, andra aggressiva vätskor, extrema temperaturer och skiftande väderförhållanden. Bradys lösningar kan användas för att identifiera kabelmontage överallt i ett fordon, däribland i motorrummet.

  • Flaggetiketter
  • Överlappande etiketter
  • Lednings- och kabeletiketter
  • Lednings- och kabeltaggar

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.