Kemi, olja och gas (COG) – översikt

Farlig utrustning, uppdragskritiska processer och utrustningsintensiva verksamheter är bara några av de unika utmaningar och säkerhetsrisker som dagens processindustrier ställs inför. Oavsett om man arbetar vid en kemisk bearbetningsanläggning, ett petroleumraffinaderi, en oljerigg eller en tankterminal är det mycket viktigt att upprätthålla en säker, kompatibel och visuellt instruktiv arbetsmiljö.

Brady är en internationell företagspartner som pålitligt levererar produkter, tjänster och support för säkerhet och identifiering. Vi hjälper dig att förbättra och upprätthålla initiativ för processäkerhet och verksamhetsoptimering, så att det blir möjligt att producera säkra och miljömässigt hållbara produkter av hög kvalitet på ett konkurrenskraftigt sätt.

Som totalleverantör av lösningar har vi allt du behöver för en tillförlitlig visuell utrustning, farokommunikation (Right to Know och GHS), elsäkerhet, förebyggande av glid-, halk- och fallolyckor, samt andra viktiga säkerhetsproblem. Bland våra produkter finns allt ifrån säkerhetsskyltar och etiketteringssystem till rörmärkningar, spillkontroll, processbrytning/låsning och produkter som visar utrustningsstatus.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.