Kemi, olja och gas (COG) – översikt

Farlig utrustning, uppdragskritiska processer och utrustningsintensiva verksamheter är bara några av de unika utmaningar och säkerhetsrisker som dagens processindustrier ställs inför. Oavsett om man arbetar vid en kemisk bearbetningsanläggning, ett petroleumraffinaderi, en oljerigg eller en tankterminal är det mycket viktigt att upprätthålla en säker, kompatibel och visuellt instruktiv arbetsmiljö.

Brady är en internationell företagspartner som pålitligt levererar produkter, tjänster och support för säkerhet och identifiering. Vi hjälper dig att förbättra och upprätthålla initiativ för processäkerhet och verksamhetsoptimering, så att det blir möjligt att producera säkra och miljömässigt hållbara produkter av hög kvalitet på ett konkurrenskraftigt sätt.

Som totalleverantör av lösningar har vi allt du behöver för en tillförlitlig visuell utrustning, farokommunikation (Right to Know och GHS), elsäkerhet, förebyggande av glid-, halk- och fallolyckor, samt andra viktiga säkerhetsproblem. Bland våra produkter finns allt ifrån säkerhetsskyltar och etiketteringssystem till rörmärkningar, spillkontroll, processbrytning/låsning och produkter som visar utrustningsstatus.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.