Skyltning för en effektiv turnaround

Fältoperatörer i en fysisk anläggning möts ofta av en labyrint av rör och instrument och kan enbart förlita sig på tidigare utbildning och erfarenhet för att veta var de behöver befinna sig. För enkel navigering i en fysisk COG-anläggning som ständigt förändras erbjuder Brady hållbara skyltlösningar som ger en mer effektiv turnaround.

Många tillämpningar

Hållbar Brady-skyltning kan användas på ett flertal olika sätt för att underlätta fältoperatörernas arbete vid kemiska anläggningar, samt olje- och gasanläggningar:

 • Märkning av mätare
 • Smörjpunktsidentifiering
 • Reservdelsidentifiering
 • Rörmärkning
 • Vätskenivåmarkering
 • Checklistor och rutiner
 • Övervakning av tillstånd
 • Processbrytning/låsning
 • Utrustnings- och komponentidentifiering
 • Identifiering av ventiler, spakar och omkopplarlägen

Kan skrivas ut på plats

Hållbara Bradyskyltar som står emot UV-exponering, väderslitage, extrema temperaturer och kemikalier, och som dessutom kan skrivas ut på plats med hjälp av en Bradyskrivare och fördefinierade mallar.

 • BBP33: kan användas för många olika COG-identifieringstillämpningar. Perfekta under en turnaround!
 • BBP85: skriver ut skyltar i de stora format som krävs på fältet för att minska antalet driftfel. Perfekt för verksamhetsoptimeringsprogram!

Hämta rapporten "Equipment visuals for process operations"

Visuell utrustning för processförlopp

Förbättra verksamheten inom anläggningen, förenkla underhållet och öka tillförlitligheten med hjälp av effektiv skyltning. Läs mer i vår rapport "Equipment visuals for process operations" (Visuell utrustning för processförlopp).

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.