Branschstandarder

Standarder, krav och specifikationer

Brady har åtagit sig att leverera identifieringslösningar som går utöver alla branschstandarder. Brady strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste och mest avancerade standarder som tillämpas inom olika branscher. Kontakta oss för en fullständig lista över standarder, eller vid speciella önskemål. Vi är alltid beredda att lägga till nya krav i vår omfattande laboratorietestplan.

Brady tillhandahåller specifika identifieringsprodukter som uppfyller följande krav:

 • NF F 00-608 (Norme Française)
 • MIL-STD-202G (MIL-STD: Amerikansk militärstandard)
 • Fysiska egenskaper (t.ex. metod 215K – beständighet mot lösningsmedel)
 • Miljöprov
 • Elektriska egenskaper
 • G: senaste versionen
 • MIL-STD-1247C
 • MIL-T-9906C
 • SAE-AS-81531 (Society of Automotive Engineers)
 • SAE-AMS-DTL-23053/5 Class1 (Aviation Maintenance Spec. – Flame resistant)
 • ASTM E162 - American Society for Testing and Materials 
 • Standardtestmetod för ytbrännbarhet hos material med hjälp av en strålningsvärmekälla
 • ASTM E662 
 • Standardtestmetod för optisk densitet hos rök alstrad av fasta material
 • Följer RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen)
 • Bly, kvicksilver, krom, kadmium, bromerade flamskyddsmedel.
 • UL-godkänd
 • UL696 (Underwriters Laboratories): märkning och etikettering har godkänts enligt denna amerikanska testmetod
 • CSA-godkänd (Canadian Standard Association): märkningar och utskrifter har godkänts enligt denna kanadensiska testmetod
 • Krav enligt DIN VDE 0472 del 815: Metod för att fastställa halogenhalten

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.