Branschstandarder

Standarder, krav och specifikationer

Brady har åtagit sig att leverera identifieringslösningar som går utöver alla branschstandarder. Brady strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste och mest avancerade standarder som tillämpas inom olika branscher. Kontakta oss för en fullständig lista över standarder, eller vid speciella önskemål. Vi är alltid beredda att lägga till nya krav i vår omfattande laboratorietestplan.

Brady tillhandahåller specifika identifieringsprodukter som uppfyller följande krav:

 • NF F 00-608 (Norme Française)
 • MIL-STD-202G (MIL-STD: Amerikansk militärstandard)
 • Fysiska egenskaper (t.ex. metod 215K – beständighet mot lösningsmedel)
 • Miljöprov
 • Elektriska egenskaper
 • G: senaste versionen
 • MIL-STD-1247C
 • MIL-T-9906C
 • SAE-AS-81531 (Society of Automotive Engineers)
 • SAE-AMS-DTL-23053/5 Class1 (Aviation Maintenance Spec. – Flame resistant)
 • ASTM E162 - American Society for Testing and Materials 
 • Standardtestmetod för ytbrännbarhet hos material med hjälp av en strålningsvärmekälla
 • ASTM E662 
 • Standardtestmetod för optisk densitet hos rök alstrad av fasta material
 • Följer RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen)
 • Bly, kvicksilver, krom, kadmium, bromerade flamskyddsmedel.
 • UL-godkänd
 • UL696 (Underwriters Laboratories): märkning och etikettering har godkänts enligt denna amerikanska testmetod
 • CSA-godkänd (Canadian Standard Association): märkningar och utskrifter har godkänts enligt denna kanadensiska testmetod
 • Krav enligt DIN VDE 0472 del 815: Metod för att fastställa halogenhalten

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.