Kollektivtrafikbranschen

Bradys högpresterande etiketteringsmaterial uppfyller strikta säkerhetsbestämmelser

I kollektivtrafiken måste alla identifieringsetiketter, märkningar och taggar som används stå emot aggressiva lösningsmedel som diesel utan försämrad synlighet eller läsbarhet. Ett stort intervall av drifttemperaturer ökar efterfrågan på högbeständiga identifieringsprodukter som kan placeras på ledningar och komponenter i kollektivtrafikbranschen.

Brady utvecklar skräddarsydda, högpresterande lösningar som fullt ut svarar mot kollektivtrafikbranschens krav. Under utvecklingen testas Bradys produkter grundligt, tills de uppfyller alla krav och specifikationer från de mest avancerade tillverkarna av fordon för kollektivtrafik. Brady lägger särskilt fokus på att se till att identifieringsetiketter och säkerhetsskyltar alltid spelar en central roll i säkerhetsarbetet, och att de står emot lösningsmedel och stora temperaturintervall.

Bradyteamet arbetar hårt på att möta behoven hos kollektivtrafikbranschen och bevakar fortlöpande den senaste utvecklingen, eftersom det är viktigt för oss att leverera kompletta lösningar. Bland dessa finns användarvänliga, bärbara etikettskrivare och bordsskrivare för höga volymer, som kompletteras med den lättanvända Brady Software Suite, som ger fantastiska, hållbara resultat, och står emot både aggressiva lösningsmedel och extrema temperaturer.

Brady-produkter

Brady Product Overview
Produktöversikt

Brady identifierar och skyddar produkter, personal och anläggningar med hjälp av högpresterande etiketter, etikettskrivare för industriella tillämpningar, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering, spillkontroll, lösningar för processbrytning/låsning med mera.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.