Autoklavetiketter

Autoklavetiketterna är utformade för att stå emot några av de tuffaste miljöer som förekommer vid användning av autoklaver. Få ett garanterat spårbart prov varje gång. Sterilisering under högt tryck och höga temperaturer är en process för att avlägsna kontaminerande ämnen och bakterier, men den avlägsnar inte Bradys identifieringslösningar. Etiketterna kan kylas ned och lagras i flytande kväve utan att läsbarheten försämras.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.