Autoklavetiketter

Autoklavetiketterna är utformade för att stå emot några av de tuffaste miljöer som förekommer vid användning av autoklaver. Få ett garanterat spårbart prov varje gång. Sterilisering under högt tryck och höga temperaturer är en process för att avlägsna kontaminerande ämnen och bakterier, men den avlägsnar inte Bradys identifieringslösningar. Etiketterna kan kylas ned och lagras i flytande kväve utan att läsbarheten försämras.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.