Frysar med flytande kväve

Etiketterna för flytande kväve och frusna ytor garanterar text och streckkoder av hög kvalitet som förblir lättlästa när de lagras under extremt kalla förhållanden. Du behöver inte längre gissa eller tolka vad som har skrivits på en etikett. Med Bradys utbud av hållbara material som designats för att tåla lagring i flytande kväve har det nu blivit mycket enklare att spåra prover. De här etiketterna är oerhört starka och står även emot den extrema värme som alstras i autoklaver.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.