Frysar med flytande kväve

Etiketterna för flytande kväve och frusna ytor garanterar text och streckkoder av hög kvalitet som förblir lättlästa när de lagras under extremt kalla förhållanden. Du behöver inte längre gissa eller tolka vad som har skrivits på en etikett. Med Bradys utbud av hållbara material som designats för att tåla lagring i flytande kväve har det nu blivit mycket enklare att spåra prover. De här etiketterna är oerhört starka och står även emot den extrema värme som alstras i autoklaver.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.