Identifiering av vävnadskassetter

Fästsystemet BSP 31 är en unik lösning för histologiska och anatomiska patologilabb, designat för att fästa en självhäftande etikett mekaniskt på en vävnadskassett före vävnadsinbäddningsprocessen. Etiketten nitas fast för att möjliggöra identifiering genom hela inbäddningen och under långtidsförvaring. B482-etiketterna har överlägsen beständighet mot processvätskor och är specifikt designade för identifiering av vävnadskassetter. De är perfekta för mindre till medelstora laboratorier och fungerar som ett reservsystem inom större anläggningar.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.