Identifiering av vävnadskassetter

Fästsystemet BSP 31 är en unik lösning för histologiska och anatomiska patologilabb, designat för att fästa en självhäftande etikett mekaniskt på en vävnadskassett före vävnadsinbäddningsprocessen. Etiketten nitas fast för att möjliggöra identifiering genom hela inbäddningen och under långtidsförvaring. B482-etiketterna har överlägsen beständighet mot processvätskor och är specifikt designade för identifiering av vävnadskassetter. De är perfekta för mindre till medelstora laboratorier och fungerar som ett reservsystem inom större anläggningar.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.