Laboratorieindustrin

Förenkla rutinerna för identifiering på laboratoriet

Bradys identifieringslösningar säkerställer provintegriteten och omfattar identifieringsetiketter som förblir intakta permanent. Våra specialutvecklade etiketter för laboratorier kommer alltid att sitta på plats och förbli läsliga, oavsett om temperaturerna är extremt höga eller extremt låga. Brady är världsledande på laboratorieidentifieringslösningar och det är viktigt för oss att följa alla lagar och regler.

Vårt team av specialistlabbkemister arbetar hårt på att utveckla och testa lösningar för att du ska kunna följa god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) och direktivet om mänskliga vävnader, och hjälper dig att bibehålla produktiviteten och leverera resultat som överträffar förväntningarna.

Brady-produkter

Brady Product Overview
Produktöversikt

Brady identifierar och skyddar produkter, personal och anläggningar med hjälp av högpresterande etiketter, etikettskrivare för industriella tillämpningar, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering, spillkontroll, lösningar för processbrytning/låsning med mera.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.