Laboratorieindustrin

Förenkla rutinerna för identifiering på laboratoriet

Bradys identifieringslösningar säkerställer provintegriteten och omfattar identifieringsetiketter som förblir intakta permanent. Våra specialutvecklade etiketter för laboratorier kommer alltid att sitta på plats och förbli läsliga, oavsett om temperaturerna är extremt höga eller extremt låga. Brady är världsledande på laboratorieidentifieringslösningar och det är viktigt för oss att följa alla lagar och regler.

Vårt team av specialistlabbkemister arbetar hårt på att utveckla och testa lösningar för att du ska kunna följa god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) och direktivet om mänskliga vävnader, och hjälper dig att bibehålla produktiviteten och leverera resultat som överträffar förväntningarna.

Brady-produkter

Brady Product Overview
Produktöversikt

Brady identifierar och skyddar produkter, personal och anläggningar med hjälp av högpresterande etiketter, etikettskrivare för industriella tillämpningar, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering, spillkontroll, lösningar för processbrytning/låsning med mera.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.