Symboler för farliga ämnen

Brady erbjuder väl synliga symboler för farliga ämnen, perfekta för märkning av containrar och förpackningar som innehåller sådana ämnen. Alla symboler för farliga ämnen är baserade på GHS/CLP-förordningen som infördes i EU i januari 2009, och som visar symboler på en vit bakgrund med en röd ram i diamantform.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.