Symboler för farliga ämnen

Brady erbjuder väl synliga symboler för farliga ämnen, perfekta för märkning av containrar och förpackningar som innehåller sådana ämnen. Alla symboler för farliga ämnen är baserade på GHS/CLP-förordningen som infördes i EU i januari 2009, och som visar symboler på en vit bakgrund med en röd ram i diamantform.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.