Säkerhetsidentifieringslösningar för livsmedelsfabriker

Food & beverage industry

Livsmedelsindustrin står för nästan 24 % av alla tillverkningsskador enligt EU OSHA. Att öka arbetsplatssäkerhet och efterföljande av säkerhetsbestämmelser är högt prioriterat inom livsmedelsindustrin, även om livsmedelssäkerheten alltid kommer först. Nu kan de följas åt tack vare Bradys breda utbud av industriella säkerhetsidentifieringslösningar med låg föroreningsrisk.

Skydda livsmedelssäkerheten och öka arbetsplatssäkerheten

Med våra industriklassade identifierings- och säkerhetslösningar kan livsmedelsfabriker förebygga ett stort antal arbetsplatsolyckor. Skyltar kan varna medarbetare om faror och informera dem om vilken personlig skyddsutrustning de ska använda. Med golvmarkeringar kan fotgängar- och fordonstrafik organiseras i separata och säkrare trafikfiler. Vid underhållsarbete kan rörliga objekt och ventiler låsas med Lockout/Tagout (processbrytning), och spill kan förhindras att spridas över arbetsgolvet med hjälp av spillkontrollösningar

Vi utvecklar och erbjuder ett antal säkerhetsidentifieringslösningar med låga föroreningsrisker, inklusive:

  • ToughWash högtryckstvättsäkra skyltar och etiketter: smulas inte sönder när de exponeras för rengöringsmedel eller tryck. En metalldetekterbar ToughWash-version är tillgänglig som en extra säkerhet
  • Vidhäftande rörmärkningar: fäster tätt mot en lång rad av rörytor för att undvika bakteriella föroreningar
  • Spillkontroll: tillverkad av luddfri, smältblåst polypropylen för att skydda livsmedelssäkerheten
  • Lockout/Tagout (processbrytning): lås fast rörliga objekt och ventiler för att skydda arbetare tills underhållsarbetet är avklarat
  • Golvmarkeringar: separera fotgängar- och fordonstrafik i lagerlokalerna för att öka arbetsplatssäkerheten
  • Taggning av utrustningsstatus: indikera tydligt vilken utrustning som har avgjorts vara användningsduglig efter inspektion
  • Logistikmärkning: använd ett brett utbud av siffror och bokstäver för att öka effektiviteten i lagerlokalen
ToughWash sign

ToughWash skyltar

ToughWash tag

Lockout / Tagout

ToughStripe floor marking

Golvmarkeringar

Pipe marker water supply

Rörmärkningar

ChemTag

Taggning av utrustningsstatus

Warehouse identification

Logistikmärkning

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.