Översikt

Livsmedelsproduktion är en av de tuffaste och mest krävande industrimiljöerna för arbetsmiljösäkerhetsprodukter och identifiering. Hårda tvättcykler, kemiska rengöringsmedel och ständigt våta miljöer ställer hårda krav på de produkter som är utformade för att skydda personalen. För att möta de här utmaningarna har vår forsknings- och utvecklingsavdelning tagit fram unika material från grunden.


Livsmedelssäkerheten är ofta en viktig prioritering för alla som arbetar med förädling av livsmedel. När detta mål har uppfyllts genom en tuff tvättningsmiljö måste man välja mellan att hålla en hög nivå av livsmedelssäkerhet och upprätthålla arbetsplatssäkerheten, ständigt förbättras och följa beprövad praxis.

Med skyltarna, etiketterna och taggarna i ToughWash-serien kan man få allting samtidigt. Det blir möjligt att tryggt skapa en visuell arbetsplats för de anställda, samtidigt som man upprätthåller ett program för hög livsmedelssäkerhet.


DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.