Livsmedels- och arbetsmiljösäkerhet

Krav på livsmedelssäkerhet har hindrat livsmedelsindustrin från att använda lean- och säkerhetsskyltar i sina produktionsenheter, vilket har resulterat i ett högre antal olyckor än genomsnittligt. I dag skapar Brady ToughWash™-skyltarna nya möjligheter att förbättra både livsmedels- och arbetsmiljösäkerheten.

Brady ToughWash-identifieringslösningarna för livsmedelsindustrin motstår de tuffa tvättprocedurer som krävs för att följa hygienkraven som gäller vid hantering av livsmedel. På så sätt kan de fungera som ett kommunikationsverktyg på arbetsgolvet för viktiga meddelanden i syfte att:

  • förbättra efterlevnaden av hygienrutiner
  • förbättra säkerheten på arbetsplatsen
  • förbättra effektiviteten i arbetsflödet

Hämta broschyr

Broschyr för livsmedelsindustrin

Exempel på hur man kan förbättra efterlevnaden, arbetsplatssäkerheten och arbetsflödena finns i Bradys broschyr om lösningar för livmedelsbearbetning.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.