Säkerhetsskyltar för livsmedelsindustrin

Food & Safety

Öka säkerheten och efterföljandet på arbetsplatsen samtidigt som livsmedelssäkerheten tillgodoses med lättrengjorda ToughWash skyltar.

Ökad säkerhet och efterföljande

Säkerhetsskyltar på arbetsplatsen är ett bra verktyg för att öka säkerheten och efterföljandet på arbetsplatsen. De kan användas för att förbjuda åtgärder som kan vara extremt farliga i specifika situationer, för att varna de anställda om innevarande fara och för att belysa de åtgärder som krävs för att arbeta på ett säkert sätt. De ökar också efterföljandet av EU-direktivet 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid användning av utrustning, och av standarden EN ISO 7010 och EN ISO 3864. Tyvärr tenderar många säkerhetsskyltar att falla sönder vid de typiska avspolningscykler som förekommer inom livsmedelsindustrin, så att säkerheten hotas. Detta måste till varje pris undvikas inom industrier som sysslar med livsmedelshantering.

Livsmedelssäkerhet: OK!

ToughWash-skyltarna är utformade för att undvika livsmedelskontaminering. Skyltarna smulas inte sönder när de utsätts för rengöringsmedel eller tryck. För ytterligare livsmedelssäkerhet finns en metalldetekterbar ToughWash-version som ett extra skydd. Med ToughWash kan livsmedelsindustrin öka efterföljandet och säkerheten på arbetsplatserna, samtidigt som de högsta nivåerna av livsmedelssäkerhet upprätthålls.

Lätta att rengöra

ToughWash-skyltar är lätta att rengöra och motstår typiska rengöringsmedel som används inom livsmedelsindustrin. De sitter fast och förblir läsbara, även när de utsätts för 70 bars tryck (1 000 psi) i en rät vinkel på 15 cm avstånd. Detta gör att ToughWash-skyltar kan motstå de flesta avspolningscykler i de stränga hygienkrav som ställs inom livsmedelsindustrin.

Förtryckta och utskrivbara på plats

ToughWash-etiketter och -skyltar kan skrivas ut på din plats med Bradys utskriftssystem och finns även som standard, förtryckta säkerhetsskyltar som kan implementeras utan att man behöver använda en Brady skrivare.

Förtryckta ToughWash-etiketter och -skyltar inkluderar:

  • B-862: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål, kan detekteras av kommersiellt tillgängliga metalldetektorer
  • B-863: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål

ToughWash-etiketter och -skyltar som är utskrivbara på plats inkluderar:

  • B-854: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål, kan detekteras av kommersiellt tillgängliga metalldetektorer
  • B-855: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.