Beständiga etiketter

Testade och godkända för tuffa miljöer

Bradys beständiga etiketter är ett resultat av ett av de mest omfattande forsknings- och utvecklingsprogrammen i världen. De lanseras först efter noggranna laboratorietester och fälttester med lösningsmedel, bränslen och kemikalier. Som kund kan du välja det hållbara material du behöver, skriva ut med det dedikerade färgbandet och få etiketter som är garanterat beständiga mot alla typer av lösningsmedel.

  • Metalliserade polyesteretiketter
  • Vita polyesteretiketter
  • EPREP-etiketter som ersätter graverade skyltar
  • Permashield-etiketter
  • Etikettskrivare och programvara

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.