Beständiga etiketter

Testade och godkända för tuffa miljöer

Bradys beständiga etiketter är ett resultat av ett av de mest omfattande forsknings- och utvecklingsprogrammen i världen. De lanseras först efter noggranna laboratorietester och fälttester med lösningsmedel, bränslen och kemikalier. Som kund kan du välja det hållbara material du behöver, skriva ut med det dedikerade färgbandet och få etiketter som är garanterat beständiga mot alla typer av lösningsmedel.

  • Metalliserade polyesteretiketter
  • Vita polyesteretiketter
  • EPREP-etiketter som ersätter graverade skyltar
  • Permashield-etiketter
  • Etikettskrivare och programvara

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.