Branschstandarder

Standarder, krav och specifikationer

Brady strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste och mest avancerade standarder som tillämpas inom olika branscher. Kontakta oss för en fullständig lista över standarder, eller vid speciella önskemål. Vi är alltid beredda att lägga till nya krav i vår omfattande laboratorietestplan.

Brady tillhandahåller specifika identifieringsprodukter som uppfyller följande krav:

 • MIL-STD-202G (MIL-STD: Amerikansk militärstandard)
 • Fysiska egenskaper (t.ex. method 215K – beständighet mot lösningsmedel)
 • Miljötester
 • Elektriska egenskaper
 • G: senaste versionen
 • MIL-STD-1247C
 • MIL-T-9906C
 • SAE-AS-81531 (Society of Automotive Engineers)
 • SAE-AMS-DTL-23053/5 Class1 (Aviation Maintenance Spec. – Flamhärdig).
 • ASTM E162 – American Society for Testing and Materials.
 • Standardtestmetod för ytbrännbarheten hos material med hjälp av en strålningsvärmekälla.
 • ASTM E662
 • Standardtestmetod för optisk densitet hos rök alstrad av fasta material.
 • Boeing BSS 7239
 • Bombardier SMP 800-C
 • Överensstämmer med RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen).
 • Bly, kvicksilver, krom, kadmium, bromerade flamskyddsmedel.
 • UL-godkänd
 • UL696 (Underwriters Laboratories): märkning och etikettering har godkänts enligt denna amerikanska testmetod.
 • CSA-godkänd (Canadian Standard Association): märkningar och utskrifter har godkänts enligt denna kanadensiska testmetod.
 • Kraven i DIN VDE 0472 Del 815: Metod för att bestämma halogenhalten.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.