Luft- och rymdfartsindustrin samt försvarsindustrin

Högsta möjliga tillförlitlighet vid identifiering av komponenter och ledningar

Inom luft- och rymdfart samt försvar bidrar högsta möjliga tillförlitlighet vid identifiering av ledningar och komponenter till optimal drifttid för fordon och utrustning. Bradys identifieringsetiketter och taggar står emot extrem värme och kyla och allmänt utmanande miljöer utan att försämras. Tack vare högsta kvalitet bidrar Bradys identifieringsetiketter och -taggar till att hålla underhållstiderna så korta som möjligt. Brady var banbrytande inom förtryckta märkningar av flygplansledningar redan på 1940-talet.

Sedan dess har Brady utökat sin branschkännedom och kompetens genom praktiska erfarenheter och täta samarbeten med de största företagen i branschen. Därför följer Bradys etiketter för luft- och rymdfart samt försvar de mest erkända och avancerade branschstandarderna. Brady använder sin kompetens för att permanent lösa utmaningarna inom komponent- och ledningsidentifiering, så att kunden kan fokusera helt på andra utmaningar.

Brady-teamet arbetar hårt på att möta behoven hos den avancerade luft- och rymdfartsindustrin samt försvarsindustrin och bevakar fortlöpande den senaste utvecklingen, eftersom det är viktigt för oss att leverera kompletta lösningar. Dessa omfattar lättanvända bärbara etikettskrivare och bordsskrivare för höga volymer som kompletteras med de användarvänliga Brady-etikettprogramvarorna och ger fantastiska resultat i hög hastighet, även i utmanande miljöer.

Brady-produkter

Brady Product Overview
Produktöversikt

Brady identifierar och skyddar produkter, personal och anläggningar med hjälp av högpresterande etiketter, etikettskrivare för industriella tillämpningar, programvara, säkerhets- och anläggningsidentifiering, spillkontroll, lösningar för processbrytning/låsning med mera.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.