Flexibel märkning av elektronisk och elektrisk utrustning

Instruktionsetiketter på elektriska och elektroniska apparater är viktiga för säkerhet, följsamhet och användarvänlighet. Vi erbjuder ett komplett sortiment av pålitliga etiketter som kan utformas med största möjliga flexibilitet och skrivas ut med avancerad teknik.

Stor flexibilitet

Mer information får plats på produktetiketterna tack vare extremt exakt utskrift vilket tillåter fler specialtecken, symboler, skyltar, logotyper och bokstäver från varje alfabet att vara tydligt läsbara i små typsnitt. Detta möjliggör ökad flexibilitet i etikettinnehållet och hjälper företag att bättre stödja kunder med säkerhetsanvisningar, information om regelefterlevnad och varumärkesprofilering genom att lägga till en företagslogotyp. Brady erbjuder också hjälp med framtagning av ritningsunderlag som hjälp för att ge etiketter maximal inverkan och klarhet.

Helt förtryckta, eller färdigställda lokalt

Etiketter kan levereras färdigtryckta och redo att appliceras antingen manuellt eller med hjälp av en etikettfeeder och befintlig Pick & Place-utrustning i automatiserade produktionslinjer. Etiketterna kan även levereras delvis förtryckta och med hjälp av en skrivare från Brady därefter färdigställas i produktionen med batchkoder, produktionsdatum och annan information. Vid automatiserad produktion kan man använda BSP61 Print & Apply-systemet, eller den industriella etikettskrivaren BradyPrinter i7100 och etikettfeedern ALF14.

Maximal tillförlitlighet

Våra tillförlitliga etiketter kan hålla hela livslängden för många elektroniska och elektriska apparater, även när de utsätts för mer extrema förhållanden som värme, kyla, fukt, nötning, oljor och smörjmedel, väderslitage och kemikalier. Ett brett sortiment finns tillgängligt av UL-godkända, pålitliga etikettmaterial som sitter fast på alla ytor. Baserat på din tillämpning, kan Brady för alla slags enheter hjälpa till att avgöra vilket etikettmaterial som kommer att erbjuda önskad tillförlitlighet.

Kommunicera instruktioner för att öka användarvänlighet, säkerhet och efterlevnad av alla enheter på en tillförlitlig etikett som kan hålla hela livslängden för många elektroniska och elektriska apparater.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.