Lättapplicerade, ADR-efterföljande batteriförpackningsetiketter

Att på förpackningen varna medarbetare, partners och kunder om närvaron av litiumjonbatterier kan förebygga oönskade olyckor och öka efterföljandet. Bradys litiumjon ADR-förpackningsetiketter är fullständigt anpassningsbara för optimalt efterföljande och kan tillhandahållas i en praktisk dispenser för enkel applicering.

ADR-efterföljande batteriförpackningsetiketter

Vi kan erbjuda litiumjonförpackningsetiketter vilka efterföljer ADR-bestämmelsen som blir obligatorisk 31 december 2018. Etiketterna kan skrivas ut i Bradys fabriker och anpassas efter specifikationer för att helt efterfölja ADR.

Enkla att applicera

Förpackningsetiketter för litiumjonbatterier kan erhållas på rullar med 1000 etiketter/rulle.De självhäftande etiketterna är tillverkade av kostnadseffektivt, vitt B-7610-papper och sitter individuellt på sin bärbana vilket gör dem enkla att lossa därifrån och sedan applicera. En ytterligare praktisk detalj är att Brady erbjuder en separat dispenser med automatisk avskiljning som kan monteras på vägg eller placeras på bord.

Större erbjudande om ADR-efterföljande

Vi erbjuder också:

  • alla ADR-lastbilsskyltar på tillförlitliga material som håller utomhus i många år. Dessa diamantformade varningsskyltar kan erbjudas med självhäftande, magnetisk eller styv baksida för att passa en mängd olika lastbilar, så att de kan varna förare och utryckningspersonal om riskerna och öka efterföljandet.
  • spillkit som innefattar ett antal spillkontrollösningar. Med dessa lösningar kan medarbetare snabbt förhindra att spill sprids över vägen eller arbetsgolvet.
Testa en etikett i din miljö

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.