Gå for null: identifiser farlig gods

Go For Zero - Dangerous Goods

38 % av europeiska företag rapporterar potentiellt farligt kemiskt eller biologiskt gods på sina arbetsplatser enligt EU-OSHA. Exponering för dessa är länkat till både akuta och långvariga sjukdomar och skador, inklusive sjukdomar på andningsorganen och huden, organsvikt, yrkesorsakad cancer, förgiftning och kvävning. För att minska risken för exponering föreslår vi ett antal pålitliga och väl synliga lösningar för säkerhetsidentifiering.

Lösningar

Floor marking for dangerous goods ToughStripe Max Floor Marking

Golvmarkering

Identifiera enkelt säkra gångvägar, hinder och farliga områden på arbetsplatsen.

Red arrowUpptäck

GHS / CLP applied on drums GHS / CLP lab GHS BradyJet J2000

GHS/CLP-etiketter

Kommunicera enkelt risker som är associerade med farliga ämnen för att undvika olyckor och öka efterföljandet av EU-lagstiftningen.

Red arrowUpptäck

Pipe marker Hydrochloric acid Pipe marker natural gas Pipe marker methanol

Rörmärkningar

Identifiera innehållen i fabrikens rör för att informera medarbetare och undvika riskfyllt beteende.

Red arrowUpptäck

ISO W009 ISO M010 ISO W003

Säkerhetsskyltar

En enkel säkerhetsskylt kan förhindra kostsamma arbetsplatsolyckor om den är väl synlig, drar uppmärksamheten till sig och är lätt att förstå.

Red arrowUpptäck

Rigid Lock Quickberm High visibility mat spills Spill control solutions

Spillkontroll

Stoppa spill innan de orsakar arbetsplatsolyckor.

Red arrowUpptäck

Kontakta oss för ett besök på plats eller en utvärdering för att enkelt välja lösningstyper som passar dina behov.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.