Go for zero: förhindra halk-, snubbel- och fallolyckor

Go For Zero

Halk-, snubbel- och fallolyckor kan resultera både i dödliga och icke-dödliga arbetsplatsolyckor och är bland de mest förekommande olyckstyperna. 36 % av företagen inom EU konstaterar en ökad risk för halk-, snubbel- och fallolyckor på sina arbetsplatser enligt EU-OSHA-rapporter i ESENER-2-undersökningen. För att minska denna risk föreslår vi ett antal pålitliga och väl synliga lösningar för säkerhetsidentifiering.

Lösningar

Floor Marking ToughStripe Max Floor Marking

Golvmarkering

Identifiera enkelt säkra gångvägar, hinder och farliga områden på arbetsplatsen.

Red arrowUpptäck

ISO W011 ISO M024 ISO W007

Säkerhetsskyltar

En enkel säkerhetsskylt kan förhindra kostsamma arbetsplatsolyckor om den är väl synlig, drar uppmärksamheten till sig och är lätt att förstå.

Red arrowUpptäck

Rigid Lock Quickberm High visibility mat spills Spill control solutions

Spillkontroll

Stoppa spill innan de orsakar arbetsplatsolyckor.

Red arrowUpptäck

Kontakta oss för ett besök på plats eller en utvärdering för att enkelt välja lösningstyper som passar dina behov.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.