Go for zero: öka underhållssäkerheten

Go For Zero: increase maintenance safety

Enligt EU-OSHA inträffar 10-15 % av arbetsolyckor med dödlig utgång vid underhållsarbeten. Yrkesskador och hälsoproblem såsom asbestos, cancer, hörselproblem och muskuloskeletala störningar är också mer vanligt förekommande bland arbetare som är involverade i underhållsaktiviteter. För att stödja Go for zero-program för att öka underhållssäkerheten, föreslår vi 3 lösningar.

Maintenance visuals guidebook

Gör underhållsarbetet säkrare och effektivare med säkerhetsskyltar och instruktiva etiketter.

Red arrowSkaffa den guiden

LOTO guidebook

Isolera maskiner från deras strömförsörjning för att göra ingrepp på maskinerna säkrare.

Red arrowSkaffa den guiden

Spill control guide

Kontrollera effektivt spill för att förhindra hälsoproblem på arbetsplatsen och ineffektivitet i arbetet.

Red arrowSkaffa den guiden

Ökad underhållssäkerhet

Incidenter och arbetsplatsolyckor kan undvikas vid underhållsarbeten. Varningsskyltar kan appliceras tydligt för att varna och informera underhållspersonal när hörselskydd, hjälmar, skyddsglasögon eller masker erfordras för att servicearbeten på maskiner ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. Maskiner kan isoleras från sina strömförsörjningskällor för att förhindra alla oförutsedda och farliga rörelser av maskindelar. Slutligen kan åtgärder vidtas för att förhindra spill som inträffar vid underhållsarbete från att spridas på arbetsgolvet där det kan orsaka halkolyckor, fall, hudirritationer och andra problem som berör arbetsplatssäkerheten.

Effektivare underhållsarbete

Samtidigt som underhållssäkerheten förbättras, är det en god idé att samtidigt förbättra underhållseffektiviteten. Genom att man fäster tydliga, instruktiva etiketter på maskiner kan underhållspersonal omedelbart uppmärksammas på bästa praxis för steg och procedurer för att utföra servicearbete på en specifik maskin. Ihop med färre underhållsavbrott tack vare maskinströmisolering och spillkontroll, kan tydliga, instruktiva etiketter göra underhållsarbetet effektivare och hjälpa företag att snabbare återgå till full produktionskapacitet.

3 lösningar för förbättrat underhållsarbete

Brady föreslår 3 lösningar som hjälper till att göra underhållsarbetet säkrare och effektivare.

Gauge labels Lubrication points Oil level indicator

Professionella säkerhetsskrivare

Skriv ut självhäftande säkerhetsskyltar och instruktiva etiketter och fäst dem på maskinerna innan servicearbetet startar. Informera personal på optimalt sätt så att de kan arbeta säkert och effektivt.

Red arrowUpptäck

Lockout / Tagout Locked out valve Lockout / Tagout

Lockout/Tagout (Processbrytning)

Isolera maskiner från deras strömförsörjningskällor vid underhållsarbeten med hjälp av tidigare godkända Lockout/Tagout-procedurer, för ändamålet avsedda processbrytningsenheter samt professionella hänglås.

Red arrowUpptäck

Rigid Lock Quickberm High visibility mat spills Spill control solutions

Spillkontroll

Förhindra spill som inträffar vid underhållsarbete från att spridas på arbetsgolvet där de kan orsaka olyckor och förseningar.

Red arrowUpptäck

Bjud in en specialist för att göra en kostnadsfri översikt av underhållssäkerhet och effektivitet.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.