Golvmarkering för alla trafiknivåer

Vi erbjuder ett komplett utbud av pålitliga markeringslösningar för golv med lätt, medel- och tung trafik för att höja säkerheten på arbetsplatsen för fotgängare, samtidigt som fordonens effektivitet ökar.

Säkrare fotgängare, effektiva fordon

Tydligt markerade golv är en praktisk lösning för att hålla fotgängare och fordonstrafik åtskilda i lager- eller logistikområden. Precis som trafikfiler på allmänna vägar bidrar de till att öka säkerheten och effektiviteten för alla användare. Medarbetarna till fots kan omedelbart se var de kan gå säkert, medan fordonets effektivitet kan ökas inom deras dedikerade trafikzoner.

Öka efterföljandet

Golvmarkering stöder efterföljandet av EU-direktivet 92/58/EEG, där det anges att arbetsgivarna ska tillhandahålla säkerhets- och/eller hälsoskyddande skyltar vid behov. I bilaga V till direktivet, om minimikrav för skyltar som används för hinder och farliga platser, samt för markering av trafikleder, ingår även att trafiklederna för fordon tydligt måste kunna identifieras genom kontinuerliga ränder i ett tydligt synlig färg om så krävs för att skydda arbetstagarna.

En lösning för alla trafiknivåer

Lösning Huvudfunktioner Tillämpningar
Bra Gångmarkeringstejp
B-726 Vinyl
Mer kostnadseffektiv lösning för kort användningsperiod Tillfällig markering för 5s/LEAN-områden, arbetsceller som förändras med mera Floor marking types
Bättre ToughStripe - golvmarkeringstejp
B-514 Polyester
Längre användningsperiod med fler alternativ för form och anpassning Visuella arbetsplatser i 5s/LEAN, gångvägar, gångar och trafiknivåområden med medelhög trafik
Bäst ToughStripe Max - golvmarkeringstejp
B-543 Vinyl
Högsta hållbarhet Tätare gaffeltruck- och industriell fordonstrafik
Annat Paintstripe - golvmarkerings- stenciler
B-518/B-519 för olika typer av ytor
Måla stenciler för längre, mer permanent markering Permanent arbetsområdes-beteckning

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.