Var uppmärksam: tid för underhåll!

Den innovativa Brady Inspektionstimern kan hjälpa till att rädda liv genom att tydligt visa när underhåll behövs för maskiner, utrustning och verktyg. Dess LED-lampor drar till sig uppmärksamheten hos användare och underhållspersonal även på avstånd och hjälper till att undvika användning av oinspekterad eller sliten utrustning.

Dags för underhåll

Brady Inspektionstimer belyser tydligt när det är dags för nästa planerade underhållsåtgärd. Det finns tillgängliga versioner som räknar ner 7 dagar, 30 dagar och 365 dagar. Varje version är utrustad med en mörkgrön, ljusgrön, gul och blinkande röd LED-lampa som indikerar en nyligen inspekterad upp till en osäker utrustningsstatus.

  • Mörkgrönt ljus blinkar varannan minut
  • Ljusgrönt ljus blinkar varannan minut
  • Gult ljus blinkar var tionde sekund
  • Rött ljus blinkar varannan sekund

Enkel och praktisk

Brady Inspektionstimer kan fästas direkt på nästan alla maskiner, utrustningar eller verktyg med lim, kardborrband, magneter, skruvar eller buntband. Mot slutet av det förinställda inspektionstidsintervallet kan taggen avsiktligt nollställas tills taggbatteriet på +1 år är slut. En batteristatusindikator visar hela tiden hur mycket batteritid som återstår.

Rädda liv

I motsats till andra lösningar syns Brady Inspektionstimerns färgade LED-lampor på avstånd och drar aktivt till sig uppmärksamheten från användare och förbipasserande. Maskiner, utrustningar och verktyg med Brady Inspektionstimer är lätta att upptäcka och kommer därför troligen inte att överskrida de underhållsintervall som styrs av lagar, bestämmelser eller företagspolicier. Detta gör att Brady Inspektionstimer på ett optimalt sätt kan stödja underhållsåtgärder som räddar liv.

DOT inspection timer

Produktdetaljerna kan erhållas på ett enda, praktiskt referensblad.

Red arrowSe hur produkten fungerar!

Scaffold inspection timer

Produktdetaljerna kan erhållas på ett enda, praktiskt referensblad.

Red arrowSe hur produkten fungerar!

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.